2022-07-18

Varning för bedrägeriförsök

Vi har fått information om att personer har blivit kontaktade utav någon som felaktigt utger sig för att vara från Alektum Group.

Vi vill därför uppmärksamma alla på att vi aldrig ber de vi kontaktar via telefon att uppge vare sig BankID-lösenord eller kontonummer.

Har du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök bör detta polisanmälas.