Varning för bedrägeriförsök – Just nu förekommer det att personer blir kontaktade av någon som felaktigt utger sig för att vara från Alektum Group eller Kronofogden, till exempel via telefon, mejl eller sms. Vi vill därför uppmärksamma dig på att vi aldrig ber de vi kontaktar att uppge vare sig Bank ID-lösenord eller kontonummer. Har du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök bör detta polisanmälas.

2021-06-23

Pengapeppen – ett proaktivt initiativ där vi vill hjälpa föräldrar ge sina barn ekonomisk kunskap

Med Shoppa Lagom har vi under snart två år synliggjort vår ambition och sökt uppmuntra och inspirera människor, unga som gamla, till mer hållbara shoppingvanor och privatekonomisk hållbarhet.

Nu tar vi nästa steg och lanserar ett nytt och proaktivt initiativ – Pengapeppen. Med Pengapeppen har vi tydligt fokus på föräldrar och deras barn, med syfte att motverka framtida skuldsättning.

Pengapeppen är vårt svar på oroväckande trender

En sådan trend är att allt fler människor har bristande ekonomisk kunskap, bland generation Z är det bara 24% som har grundläggande ekonomisk kunskap. Samtidigt visar vår senaste Novus undersökning att hela 33 % av föräldrar till 6-18 åriga barn säger sig ha svårt att förklara pengars värde i ett allt mer kontantlöst samhälle – med ökad risk för framtida ekonomiska bekymmer. Det vill vi gärna bidra till en förbättring av.

På Pengapeppen kommer vi, med hjälp av experter inom ämnet, guida och inspirera dagens föräldrar att prata pengar med sina barn. Allt för att framtidens vuxna ska kunna fatta kloka ekonomiska beslut, och därmed minska den rådande trenden med ökande överskuldsättningen bland unga i samhället.

Sakkunniga ambassadörer är en del av initiativet

För att kunna hjälpa dagens föräldrar på bästa sätt så har vi vänt oss till några av landets experter inom området. Magdalena Kowalczyk och Magnus Hedberg står för den ekonomiska expertisen, beteendevetaren Paulina Gunnardo pekar på hur barns utveckling påverkar deras sätt att agera kring pengar, och genom sin pedagogiska erfarenhet visar Magister (Rickard) Nordström hur man med enkla medel kan göra lärandet mer spännande.

”Pengapeppen är ett initiativ som ligger helt i linje med våra värderingar kring privatekonomisk hållbarhet. Genom att rikta oss till föräldrarna hoppas vi kunna påverka och influera morgondagens vuxna till sunda ekonomiska värderingar och vanor, något som i förlängningen gynnar både individen och samhället i stort. Detta är därför ett naturligt nästa steg för oss” säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör hos Alektum Group.

Nyfiken på att veta mer? Kika in på initiativets nylanserade hemsida pengapeppen.se eller besök pengapeppens Youtube kanal.