Varning för bedrägeriförsök – Just nu förekommer det att personer blir kontaktade av någon som felaktigt utger sig för att vara från Alektum Group eller Kronofogden, till exempel via telefon, mejl eller sms. Vi vill därför uppmärksamma dig på att vi aldrig ber de vi kontaktar att uppge vare sig Bank ID-lösenord eller kontonummer. Har du blivit utsatt för ett bedrägeriförsök bör detta polisanmälas.

2023-06-12

Nära hälften av svenskarna förstår inte hur inflationen påverkar deras ekonomi

Den höga inflationen orsakar just nu stor oro och enligt ekonomiexperten Claes Hemberg är vi tillbaka till 2015 års plånbok. Men trots det senaste årets turbulenta ekonomi med skenande priser och högre räntor har många svenskar fortfarande dålig koll på hur inflationen påverkar dem. Det visar en undersökning som Norstat har gjort på uppdrag av oss på Alektum Group.

Undersökningen visar att över 40 procent av svenskarna inte förstår hur deras köpkraft påverkas av inflationen, vilket är dystra siffror i tider när inflationen har en sådan stor effekt på människors privatekonomi.

“Resultatet är både oroande och förvånande med tanke på hur mycket vi pratar om de här frågorna i samhället just nu. En grundläggande förståelse för privat- och samhällsekonomi är ju oerhört viktigt och direkt kopplat till förmågan att fatta kloka ekonomiska beslut och vara en smart konsument,” säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

De senaste inflationssiffrorna visar att inflationstakten stagnerat. Men vad innebär det för svenskarna och hur kommer det påverka oss i framtiden?

“Själva ökningstakten kommer att lugna ner sig, men det kommer att vara dyrare framöver. När man pratar om köpkraft och vad pengarna är värda, har vi förlorat sju år. Vi är tillbaka på 2015 års plånbok,” säger ekonomiexperten Claes Hemberg i det senaste avsnittet av podden Pengapeppen, som är ett initiativ av Alektum Group.

Något som också påverkat de svenska hushållen enormt mycket är de ökande bolåneräntorna, en effekt av Riksbankens försök att stävja inflationen.

“När vi levde med låga räntor så levde vi ett låtsasliv, en slags saga. Nu är vi i en verklig ekonomi igen,” säger Claes Hemberg i podden.

“Som inkassobolag ser vi att det är svårare för folk att betala sina skulder idag, vilket påverkar hela samhället. Därför är det så viktigt för oss att vara med och bidra till att människor runt oss får en bättre ekonomisk förståelse och ett ökat ekonomiskt självförtroende, vilket vi gör genom folkbildningsinsatser som exempelvis Pengapeppen,” säger Moa Tyborn.

Länkar