Felaktigt kravbrev

Varför har jag fått ett inkassokrav?

Läs mer

Jag betalade fakturan innan inkassokravet kom. Måste jag ändå betala inkassokostnaden?

Läs mer

Jag har fått ett inkassobrev från er som inte stämmer

Läs mer

Varför har jag kvar en skuld hos er trots att jag har betalat?

Läs mer

Om jag redan har betalt fakturan när jag får inkassokravet, måste jag då betala kostnaderna?

Läs mer

Jag har fått ett inkassokrav som jag anser vara fel – vad gör jag nu?

Läs mer