Återförsäljaren hade genomfört en omfattande beställning från textilföretaget och när varorna kommit återförsäljaren tillhanda ville återförsäljaren inte betala och försökte sedan även häva köpet. Då textilföretaget genom skriftlig bevisning i form av offerter samt korrespondens mellan parterna kunde visa att parterna slutit ett avtal med de villkor som textilföretaget angett fann tingsrätten att återförsäljaren var skyldig att betala för varorna samt att någon reklamation inte skett.

Sedan nu både hovrätten och Högsta Domstolen efter återförsäljarens överklagande beslutat att inte bevilja prövningstillstånd har tingsrättens dom vunnit laga kraft.