Oktobers nyhetsbrev om allmän affärsjuridik handlar om hur man värderar egendom som skall ersättas av någon som har tappat bort eller förstört egendomen. Nyhetsbrevet om hyra handlar om under vilka förutsättningar en bostadshyresrätt kan förverkas på grund av brottslig näringsverksamhet. Nyhetsbrevet för ekonomisk familjerätt behandlar frågan om i vilka situationer ett särkullbarns laglott kan komma att minska.