Augusti månads nyhetsbrev handlar om vilka kostnader man kan få ut vid ett förfarande i domstol, om fastighetsägarens ansvar för en hyresgästs miljöfarliga verksamhet, och om dold samäganderätt i fordon.