Säljaren av en restaurangrörelse krävde ersättning för att köparen nyttjat en kassaapparat som leasats av säljaren. Köparen bestred att betala någon ersättning, eftersom köparen menade att kassaapparaten ingått i överlåtelsen.

Tingsrätten kom fram till att parterna inte ingått något avtal som reglerade hur kassaapparaten skulle hanteras och ogillade säljarens krav på ersättning. Hovrätten kom fram till att trots att det fanns ett avtal om att köparen skulle ta över kassan, så hade säljaren inte gjort det och var därför inte betalningsskyldig på grund av något avtal.

Hovrätten kom däremot fram till att köparen hade nyttjat kassan obehörigt, och därmed var skyldig att betala ersättning till säljaren på den grunden.