Hyresvärden hade sagt upp hyresgästen på grund av upprepade störningar i boendet. Av utredningen i målet var det visat att hyresgästens pojkvän orsakat störningarna som bestod av högljudda bråk och skrik. Störningarna hade pågått under en längre tid och hade inte upphört även om hyresvärden vid upprepade tillfällen skriftligen anmanat hyresgästen att upphöra med störningarna. Hyresnämnden fann att hyresgästen hade ansvar att tillse att den bråkiga pojkvännen inte fick tillträde till lägenheten och att hyresgästen genom att inte ta detta ansvar hade åsidosatt sina förpliktelser i sådan grad att avtalet inte skulle förlängas. Hyresnämnden biföll hyresvärdens talan.

Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut till Svea hovrätt. Svea hovrätt gjorde samma bedömning som hyresnämnden och hyresgästen ålades att genast flytta från lägenheten.