Tjänsteföretaget stämde ett bolag och yrkade ersättning för kostnad för annons i enlighet med ett avtal parterna tecknat. Svarandebolaget bestred betalningsansvar med hänvisning till att avtalet hävts av svarandebolaget på grund av dröjsmål med leverans.

Tingsrätten konstaterade att det förelegat ett leveransdröjsmål men ansåg att svarandebolaget inte drabbats av dröjsmålet på ett sådant sätt att det förelåg ett avtalsbrott som skulle innebära en grund för hävning för svarandebolaget. Tingsrätten biföll därför tjänsteföretagets talan.