Hyresvärden hade sagt upp hyresgästen till hyrestidens utgång på grund av att hyresgästens son vid två tillfällen framfört allvarliga hot mot hyresvärdens personal samt vid ett tillfälle försökt att misshandla två av hyresvärdens anställda.

Hyresnämnden fann vid prövning av frågan om förlängning av hyresavtalet att hyresgästens hyresavtal inte skulle förlängas eftersom de brott sonen gjort sig skyldig till inte var att bedöma som ringa samt att det inte var fråga om en engångsföreteelse. Hyresgästen hade enligt hyresnämnden åsidosatt sin skyldighet att hålla noggrann tillsyn över att de som hör till hans hushåll iakttar gott skick inom fastigheten i sådan grad att avtalet skäligen inte ska förlängas. Svea hovrätt har nu fastställt hyresnämndens beslut.