Föreläsningen syftade till att ge en bättre förståelse för hur man kan påverka andras tankar och beteenden när man kommunicerar och hur det kan användas till ens fördel. Föreläsningen varvade psykologi med taktik och handfasta tips.

Om ni är intresserade av denna föreläsning – eller en föreläsning inom ett annat område – är ni välkomna att kontakta Monika Vulin.