Kursen behandlade de regler som gäller för bostadsrättsföreningar med tonvikt på de olika grunder för förverkande som bostadsrättslagen innehåller. Vidare berördes frågor om styrelsens kompetens och ansvar, samt medlemskapsfrågor.

Om ni är intresserade av denna föreläsning – eller en föreläsning om ett annat område – är ni välkomna att kontakta Monika Vulin eller Rikard Wahlstrand.