Allt fler företag omfattas av regelverk som har till syfte att förhindra att vinning från brott omvandlas till ”vita pengar”. Med anledning av förändringarna i det fjärde penningtvättsdirektivet höll Law & Solution en föreläsning för ett större finansiellt institut som inriktade sig på hur företaget rent praktiskt ska tillämpa regelverket.

Om ni är intresserade av denna föreläsning – eller en föreläsning inom ett angränsande område – är ni välkomna att kontakta Monika Vulin.