Under en heldag höll Law & Solution utbildning i arbetsrätt och avtalsrätt med syfte att ge företagare bra baskunskap som de kan nyttja i sin verksamhet. Juridikdagen anordnades av Allt om juridik (Blendow).

Om ni är intresserade av föreläsning i dessa ämnen – eller en föreläsning inom ett annat område – är ni välkomna att kontakta Monika Vulin.