Vad gör Alektum för analys inför hyresförhandlingarna?

Utifrån vår analys av möjliga vägar till framgång i hyresförhandlingarna erbjuder vi dig skräddarsydda lösningar. Allt i syfte att maximera dina hyresintäkter.

Utfallet i de så kallade årliga förhandlingarna var väldigt lågt både i 2016 och 2015. Vår analys är att den generella höjningen i hyresförhandlingarna kommer att fortsätta ligga under en procent i hela landet, i varje fall så länge räntan ligger kvar på historiskt låga nivåer.

Det finns inte heller någon politisk majoritet som kan införa marknadshyra. Mot den bakgrunden är den största möjligheten till ökade hyresintäkter att driva hyresförhandlingarna enligt gällande bruksvärdessystem på bästa sätt. Det vet vi hur man gör.

När är det läge att stranda förhandlingarna?

När ombudet för många fastighetsföretag i Göteborg förra året begärde att hyresnämnden skulle pröva hyran för över 40.000 lägenheter konstaterade de att det skulle ta mer än 100 år. De yrkade på höjningar upp till fem procent, men förliktes på ungefär samma nivå som övriga landet. När de förliktes hade fastighetsföretagen förlorat den årliga höjningen i 15 månader och framför allt hade deras kunder, hyresgästerna, blivit oroliga för eventuella retroaktiva hyreshöjningar. Vi tänker alltid på att ditt varumärke inte ska ta skada när vi förhandlar för dig.

Hyresnämndens uppgift är inte att pröva vad som är skälig hyra för alla lägenheter varje år. Däremot kan hyresnämnden avgöra vad hyran ska vara i de enstaka fall där vi inte kan nå en förhandlingsöverenskommelse.

Vi väljer noga ut de lägenheter som vi hänskjuter till hyresnämnden så att både du och majoriteten av hyresgästerna slipper sväva i ovisshet under en lång tid. En rättsprocess tar längre tid än att förhandla med Hyresgästföreningen, men i de fall vi har gått till hyresnämnd och hovrätt har vi i regel alltid framgång med vårt yrkande.

Vill du förhandla med hyresgästerna i stället för Hyresgästföreningen?

Vill du ha en direkt dialog med dina hyresgäster? Då kan vi hjälpa dig med direktförhandling. Om du vill, sköter vi all administration och tar fram det informationsmaterial som krävs.

Hur utvecklar du dina fastigheter?

Den största möjligheten till en god hyresutveckling finns när fastighetsföretag höjer bruksvärdet på sina fastigheter genom mindre eller större ombyggnationer. Tala med oss om hur du satsar på de åtgärder som efterfrågas av hyresgästerna och som samtidigt ger en stabil avkastning och värdesäkring.

Vill du veta mer om våra förhandlingstjänster? Kontakta oss på Alektum Group Legal så hjälper vi dig!