När ett aktiebolag ägs av fler än en ägare behöver aktieägarna på förhand komma överens om hur de tillsammans ska leda bolaget. Det gör man i ett aktieägaravtal som undertecknas av samtliga ägare och där man reglerat frågor som till exempel

  • Får en aktieägare sälja sin aktier till utomstående om hen behöver pengar?
  • Hur ska vinst fördelas mellan ägarna?
  • Vad händer om någon av ägarna startar konkurrerande verksamhet eller slutar verka för bolagets bästa?
  • Vad händer med aktierna om en aktieägare skiljer sig, avlider eller går i konkurs?
  • Hur ska man ta beslut i viktigare frågor där man inte är enig?

Att på förhand diskutera frågor som berör det gemensamma ägandet skapar förutsebarhet och trygghet samt minskar risken för framtida konflikter.

Under åren har vi upprättat hundratals aktieägaravtal men också biträtt i tvister uppkomna just för att avtal saknats. Att upprätta ett säkert aktieägaravtal och på förhand minimera risken för tvist är inte svårt. Men det kräver att man vet att man ska göra det och vad man ska reglera.

I höst kommer vi därför hålla frukostföreläsningar om aktieägaravtalet. Föreläsningarna hålls av våra jurister på Alektum Group Legal och kommer behandla de viktigaste komponenterna i ett aktieägaravtal och vad man som aktieägare bör diskutera och enas om på förhand för att undvika en senare tvist. Under föredraget kommer även fall från praktiken diskuteras och hur man enkelt hade kunnat undvika dem.

Frågor

Du är välkommen att skicka in frågor före föredraget så kommer vi att försöka besvara dem då eller i dialog efter.

Skicka in fråga