Områden som berördes var avtal och dess ingående, bolagsrättsliga frågor och juridiken kring obestånd och betalningssvårigheter. De löpande frågorna under föreläsningen ledde till flera intressanta och givande diskussioner.

Vid intresse av föreläsning om något område inom affärsjuridiken är ni välkomna att ta kontakt med Monika Vulin.