Föredraget behandlade även gemensamhetsanläggningar och grunderna kring fastighetsindelning och fastighetsbildning.

Frågor som berördes var bland annat styrelsen och stämmans kompetens och ansvar, vad som skall ingå i samfällighetsavgiften samt hur en samfällighetsförening fåt betalt för förfallna obetalda avgifter.

Om ni är intresserade av denna föreläsning – eller en föreläsning om ett annat område – är ni välkomna att kontakta Law & Solutions chefsjurist Monika Vulin.