Frågor som berördes var exempelvis vad man bör tänka på vid ingående av avtal, vilka påföljder som är tillgängliga vid fel eller dröjsmål, vem som är behörig att ingå avtal för ett företags räkning och hur man bör agera för att försöka undvika kreditförluster. Om ni är intresserade av denna föreläsning – eller en föreläsning om ett annat område – är ni välkomna att kontakta Law & Solutions chefsjurist Monika Vulin.