Av sammanställningen framgår också att den verksamhet som planeras omfattas av regelverket och därmed är tillståndspliktig.

Beslutsunderlaget riktar sig både till företag som behöver hjälp att upprätta en tillståndsansökan och företag som funderar över effekterna av eventuella fondupplägg.