Konvertering av vårt ärendesystem
Våra kontor i Göteborg och Stockholm har idag två olika inkassosystem. Fr.o.m. 17 mars har dessa konverterats till ett gemensamt system för hela företaget. Vi kommer att behålla de bästa funktionerna från varje system och lägga till förbättringar för att göra det snabbare och mer effektivt. 

Hur påverkar detta dig som kund?
Ett ärendesystem ger er som kund en större tillgänglighet och möjlighet till bl.a.

• E-fakturering
• Elektronisk klientmedelsredovisning per mejl
• Plan & Pay, betallösning för gäldenärer som bl.a. möjliggör kortbetalning
• Snabbare kommunikation och förbättrad miljö med ökad elektronisk korrespondens istället för brevutskick
• OCR-betalningar direkt in i ert ekonomisystem

Höjda arvoden för betalningsföreläggande från 1 januari 2014
Riksdagen beslutade den 5 december 2013 om ny reglering för ersättning av kostnader för arbete i mål om betalningsföreläggande och handräckning. De nya avgifterna är 380 kr för BF och 420 kr för handräckning.

Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2014 vilket innebär att de högre beloppen yrkas i ansökningar som inkommit fr.o.m den 1 januari 2014. Det är ansökningsdatumet som avgör vilken ersättningsnivå som kan yrkas, inte t.ex fordrans förfallodag.

Har ni frågor med anledning av detta så vänligen kontakta oss gärna på 031-730 76 00

Med vänlig hälsning
Jurist & Inkasso Sweden AB


Läs detta nyhetsbrev i PDF-format genom att klicka här!