Avgifterna för ansökan till kronofogden kommer att vara oförändrade. Däremot kommer en tilläggsavgift att tas ut när ärenden överlämnas från kronofogden till tingsrätten. För ärenden som har påbörjats hos tingsrätten, eller överlämnats till tingsrätten, före den 1 juli 2014 så gäller fortfarande de gamla nivåerna på ansökningsavgifter.

De nya ansökningsavgifter som gäller från och med den 1 juli 2014 är följande:

Ansökningsavgift i förenklat tvistemål 900 kronor
(mål där tvistevärdet understiger ett halvt basbelopp, d v s tvistevärdet understiger 22 200 kronor)

Ansökningsavgift i ordinärt tvistemål 2 800 kronor
(mål där tvistevärdet motsvarar eller överstiger ett halvt basbelopp, d v s ett tvistebelopp på 22 200 kronor eller högre)

Ansökningsavgift för konkursansökan 2 800 kronor

Om ett mål begärs överlämnat från kronofogden till tingsrätten, tar tingsrätten ut en tilläggsavgift. För förenklade tvistemål är tilläggsavgiften 600 kronor och för ordinära tvistemål är tilläggsavgiften 2 500 kronor. Ansökningsavgiften för ett ärende hos kronofogden är 300 kronor.

Den totala ansökningsavgiften för ett ärende blir alltså densamma oavsett om man inleder ett ärende vid kronofogden som sedan överlämnas till tingsrätten, eller om ärendet påbörjas direkt vid tingsrätten.