Fallet som vi envist drivit till högsta instans är ett lysande exempel på vår dedikerade syn på inkasso. Rent konkret visar den hur vår strävan efter en lyckad inkassoprocess även driver utvecklingen rent principiellt.

"Vi motsatte oss att tingsrätten skulle ta en avgift per faktura på mellan 600-2500 kr per fordran istället för att se den skuldsattes samtliga ärenden som en helhet och debitera en enda tilläggsavgift", säger Anders Svensson, Inkassochef på Alektum Group. "Vi ifrågasatte varför staten ska fördyra rättegångskostnaden och komplicera för den skuldsatte. Istället sökte vi en mer kostnadseffektiv process!"

Gagna kundrelationen istället för att fördyra

Att se varje krav som en egen process kan betyda längre tid innan kunderna får sina pengar, dessutom fördyras det för individen som redan är skuldsatt. Som ett bolag med tradition att vårda kundrelationen ansåg Alektum Group det som felaktigt att komplicera en redan komplex situation.

"Principen inom Alektum Group är: Tar vi hand om våra kunders kunder genom kloka och icke fördyrande processer så gagnar det deras kundrelationer. Därför ville vi driva denna fråga – stå upp för rätt sak kan man säga – och vi var inte rädda för att ta strid", fortsätter Anders Svensson.

Beslutet påverkar hela inkassobranschen positivt

Striden tog sig som bekant ända till Högsta domstolen, som i februari 2017 kom med sitt beslut. Tidigare beslut revs upp och HD slog fast att det bara får debiteras en tilläggsavgift för varje mål som överlämnas till tingsrätt.

"Det känns extra bra att driva ett mål som medför något bra för alla", säger Peter Hellman, advokat på Engström & Hellman Advokatbyrå, som på Alektum Groups uppdrag drivit målet hela vägen. "Istället för ökade skulder för den skuldsatte och svårare för borgenären att få ut sina pengar blir det nu mindre dyrt att gå till domstol samt lättare att få sin skuld indriven."

Viktigast för Alektum Group är att beslutet är vägledande; med genomslag på hela branschen och med positiva konsekvenser för skuldsatta i hela landet.

"Ibland måste man driva saker långt för att få en förändring till stånd. I detta fall resulterade vår envishet i större chans till ett lyckat slut för såväl borgenär som den skuldsatta. Det känns bra i magen och det är så vi vill jobba", avslutar Anders Svensson.

Foto: Patrik Svedberg