Samma högkvalitativa tjänster som alltid, men med orange som gemensam färg. Vi erbjuder tjänster inom information, finansiering och inkasso som är baserade på något vi kallar för kvalitetstanken. Den går ut på att vi för en nära dialog med dig och dina kunder samt arbetar efter effektiva processer som stöds av moderna IT-system. Det spar tid åt dig och gör att du stärker såväl dina affärer som dina kundrelationer.

Alektum Group består av ett antal bolag med kvalitet som ledstjärna:

  • Jurist & Inkasso
  • Law & Solution
  • Aktiv Delgivning
  • JI Finance
  • Alektum Inkasso
  • Decidas Info

Samtliga bolag har länge ingått i Alektum-koncernen. I samband med denna förändring har vi byggt en ny hemsida för Jurist & Inkasso och vår samlade koncern. Gå gärna in på www.juristinkasso.se och www.alektumgroup.com för mer information om våra företag och de tjänster vi erbjuder.

Detta innebär för dig som kund ingen förändring. Vi är samma bolag som tillhandahåller samma tjänster med samma personal som tidigare. Vi blir bara lite bättre.