Nu tar vi ett strategiskt kliv för att bli en ledande aktör i Europa inom inkasso, information och finans. För att möjliggöra visionen att vara en av de marknadsledande aktörerna inom alla dessa tre områden, tar bolagen steget längre och slår samman Jurist & Inkasso Sweden AB (556407-2790) och Alektum Inkasso AB (556331-1678), dvs. fusionerar dem.

Alektum Inkasso AB kommer inom kort att namnändras till Alektum Group AB.

Detta innebär för dig som kund ingen förändring. Verksamheten kommer att fortsätta bedrivas i befintliga lokaler i Göteborg och Stockholm. Vi kommer att vara samma verksamhet som tillhandahåller samma tjänster, med samma kvalitet och med samma personal som tidigare.

En fusionsplan kommer att inges till Bolagsverket. Revisorer i båda bolagen har granskat fusionen och funnit att fusionen inte medför någon fara för att borgenärerna inte ska få sina fordringar betalda. Du informeras härmed i enlighet med bestämmelserna i 23 kap 32 § Aktiebolagslagen om din rätt att motsätta dig att fusionen verkställs. Skriftlig anmälan skall snarast göras till Bolagsverket. I och med fusionsplanens verkställande övertar Alektum Inkasso AB, Jurist & Inkasso ABs samtliga åtaganden.

Om du har frågor kring denna information eller vill veta mer kontakta gärna
Monica Rosquist, vVd Jurist & Inkasso AB på 031-730 76 04 eller
Mats Augurell, VD Alektum Group AB på 031-730 61 71.

Vi ser fram emot att fortsätta att växa och utvecklas med Er som kund!

Göteborg den 28 april

Monica Rosquist
Jurist & Inkasso Sweden AB