Den verklighet vi har tagit för given har på mycket kort tid vänts upp och ned och vi har alla ett ansvar att bidra till det gemensamma bästa. Detta tar vi på största allvar. Vi har, och kommer fortsätta, att kontinuerligt bedöma vilka åtgärder vi kan vidta för att hjälpa våra kunder och gäldenärer med ekonomiska bekymmer 

Ja, just nu känns framtiden oviss, men du skall veta att din ekonomiska situation är vår huvuduppgift. Den oro du kan tänkas känna gör vi varje dag vårt yttersta för att hitta bra, individanpassade lösningar på. För oss på Alektum Group är den uppgiften en självklarhet, nu mer än någonsin.  

För att verkligen kunna bidra till din situation vill vi att du kontaktar oss.  

Oavsett om du väljer att ringa eller mejla, sitter våra handläggare redo för att möta dig och dina funderingar. Det är nämligen genom den individuella bedömning som vi kan hitta det bästa sättet att bidra till just din situation. Vi agerar alltid utifrån just din specifika situation, och vår högsta ambition är att tillsammans med dig hitta långsiktiga lösningar för att du ska få balans i din ekonomi. 

Vi kan till exempel;  

  • Hjälpa dig att lägga upp en avbetalningsplan eller justera beloppen på dina inbetalningar. 
  • Ingå längre avbetalningsavtal 

 

Kontaktinformation: 
Du kan mejla oss dygnet runt på info@alektumgroup.se, eller ringa oss måndag till fredag mellan 09.00-16.30, på telefon, 031 –730 60 00