Övergången kommer inte att påverka tjänsterna som våra befintliga kunder använder. Alla juridiska delar kommer att genomföras i Göteborg och Stockholm, precis som förut.
Om du har några frågor kring det här eller skulle vilja veta mer, kontakta:
Sabine Søndergaard, COO, telefon 031-730 60 00 eller e-mail sabine.sondergaard@alektumgroup.com