Alektum Group har i år valt att skänka pengar till FN:s flyktingorgan UNHCR som samordnar internationella insatser till skydd för flyktingar världen över. Just nu befinner sig 65 miljoner människor på flykt undan krig och förföljelse, vilket är den högsta siffran någonsin.