Ron Muller, Country Manager, kommenterar: ”Finanstillståndet är en viktig milstolpe för Alektum i Nederländerna. Vi har länge haft en framgångsrik verksamhet inom inkasso och vi är också aktiva inom köp av konsumentfordringar. Med detta tillstånd kan vi vara en konkurrenskraftig spelare även när det gäller konsumentkreditfordringar”.

Alektum Group bildades 1992 och bedriver nu verksamhet i 16 europeiska länder. Företaget startade som renodlat inkassoföretag, men erbjuder i dag också tjänster som kreditinformation och företagsfinansiering.

”Att växa internationellt och bredda verksamheten är ett viktigt strategiskt mål för Alektum Group. Nederländerna är en viktig marknad för oss och tillståndet gör att vi nu kan förstärka vårt tjänsteerbjudande till kunder och prospects”, säger Mats Augurell, CEO.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Augurell, CEO Alektum Group, +46 (0)708 79 90 32,
mats.augurell@alektumgroup.com

Ron Muller, Country Manager Alektum B.V, +31 (0)20 417 71 77,
ron.muller@alektumgroup.com

Bart Kolman, Sales Manager Alektum B.V., +31 (0)6 1434 7949,
bart.kolman@alektumgroup.com