I våras kom COVID-19 och vände upp och ned på tillvaron för många människor, i samband med detta ökade också den ekonomiska oron – särskilt bland de som redan hade ärenden hos inkasso, visar statistik från Alektum Group.

– Vi ser på flera av våra marknader en ökad vilja från våra gäldenärer att tala med oss. Vi är övertygade att det bottnar i en kraftigt ökad oro för att inte kunna betala sina skulder, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum Group.

Arbetslöshet och sjukdom brukar oftast ses som de vanligaste anledningarna till privatekonomiskoro. Enligt vår senaste årliga monitor (utfördes 2019, innan covid-19) så framkommer det att 45% av de vuxna svenskarna ofta eller ibland känner oro inför sin ekonomiska situation. Undersökningen visar även att yngre oroar sig mer än den äldre befolkningen – inom åldersspannet 18-29 år är motsvarande siffra 59%.

Corona – en ny källa till ekonomisk oro
I takt med Corona och den nuvarande pandemin så har arbetslöshet blivit en realitet för många. I takt med detta ökar också efterfrågan för rådgivning kring privatekonomi.

– På Alektum Group ser vi att många oroar sig för att inte kunna betala sina skulder och vill ha mer hjälp med sin privatekonomi och inte minst långsiktiga avbetalningsplaner. Det är bra att de hör av sig – jag vill rekommendera alla som har fått ett inkassokrav som de inte kan betala rakt av att ta kontakt med inkassobolaget så att vi kan hitta en lösning, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum Group.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet