Gör en polisanmälan

Om du misstänker att du kan vara en av de drabbade är det viktigt att du kontaktar polisen och gör en anmälan. Inkludera även Alektum Group AB som anmälare (gruppanmälan). 

Betala inte fakturan!

Utredning pågår

En intern utredning är påbörjad och ärendet har polisanmälts.