Alektum Finans AS är ett helägt dotterbolag till Alektum Group AB som sedan 2003 haft verksamhet i Norge. Finanstillståndet innebär att företaget nu kan bredda sin verksamhet ytterligare och köpa och sälja bankfordringar på den norska marknaden.

Rune Asheim, Country Manager för Alektum Group i Norge kommenterar: “Sedan tidigare är vi aktiva när det gäller köp av konsumentfordringar, exempelvis från telekom och e-handeln. Med Finanstillståndet på plats kan vi nu vara en konkurrenskraftig spelare även när det gäller bankfordringar”.

Finanstillståndet är ett viktigt led i Alektum Groups affärsutveckling på den norska marknaden. “Norge är en prioriterad marknad. Tillståndet gör att vi kan ta ännu ett kliv på marknaden och växa ytterligare”, säger Mats Augurell, CEO Alektum Group.

Möjligheten att köpa bankfordringar blir inte bara ännu en tjänst för Alektum Groups befintliga kunder inom kredithantering och relaterade tjänster, utan öppnar också upp för nya affärsmöjligheter som gör Alektum Group till en aktör på marknaden.

Alektum Group AB bildades 1992 och är ett växande finansföretag med verksamhet i 16 europeiska länder. I Norge har företaget kontor i Oslo och Tönsberg.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Augurell, CEO Alektum Group AB, +46 (0)708-79 90 32,
mats.augurell@alektumgroup.com

Rune Asheim, Country Manager Alektum Group AS, +47 (0)33-74 45 33,
rune.asheim@alektumgroup.com