Cookies

Enligt lagen för elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla besökare på en webbsida med cookies få följande information:

  • Om webbsidan använder cookies
  • Vad dessa cookies används för 
  • Hur cookies kan undvikas

Alektum Groups webbsida använder sessionscookies för att spara vilket språk du valt vid ditt besök. Den här typen av cookie raderas när du stänger av din webbläsare och sparas därför inte.

Om du vill ha information från Alektum Group utan att besöka vår webbsida kan du ringa oss på 031-34 80 100 eller e-posta oss på info@alektum.se. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in din webbläsare för att automatiskt neka lagringen av cookies, alternativt informera varje gång en webbsida begär att få spara en cookie. Cookies som sparats tidigare kan även raderas i webbläsaren. Gå till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Personuppgiftslagen (1998) – PuL 

När du kontaktar oss med hjälp av formulären på vår webbsida lagrar vi den information du skriver in så länge den behövs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden eller så länge det tillåts av myndigheterna.

Om kontakten gäller ett klagomål eller enskilt inkassoärende kan informationen sparas upp till ett år efter att ärendet avslutats. Informationen kan komma att lämnas ut till kreditgivare, domstol eller andra myndigheter i enlighet med villkoren i Persondatalagen. 

Du kan få ett utdrag av den information vi har registrerad om dig en gång per år och utan kostnad. En sådan begäran ska vara skriftlig och signerad av dig. Kontakta oss om du skulle se att någon av den information vi har registrerad om dig är felaktig så korrigerar vi den. Alektum Group är ansvarig för all persondata.