2021-06-30

Våra barn behöver förstå pengars värde för att kunna konsumera med förnuft som vuxna.

Det är därför bra att prata pengar med sina barn.

Att tro på människor är grundläggande för oss på Alektum Group. Som inkassobolag, vet vi, och styrs av det faktum att bakom varje skuld finns en människa. Tyvärr ser vi att fler och fler av dessa människor är unga vuxna. Detta är en oroväckande trend vi vill vara med och ändra på.

Kan vi i vårt arbete bidra till att människor inte hamnar i en obalanserad ekonomisk situation och samtidigt göra det lättare för de som hamnat där att göra rätt för sig, och uppfylla sina avtal, gör vi stor skillnad.

Vi vill bidra till ett samhälle där alla har möjlighet att upprätthålla en balanserad privatekonomi, samtidigt som företag kan lita på att få betalt. Därför arbetar vi aktivt för att vägleda människor i besvärliga ekonomiska situationer, men också att inspirera till mer kunskap för att skapa privatekonomisk hållbarhet genom vårt initiativ Shoppa Lagom.

Och nu tar vi nästa steg

För att på riktigt skapa förändring är vi övertygade om att vi måste ge våra barn möjlighet till grundläggande ekonomiska kunskaper redan vid en tidig ålder. Som ett led i kampen mot överskuldsättning vill vi arbeta proaktivt mot ett samhälle med högre grad av ekonomisk läskunnighet – därför startar vi nu Pengapeppen.

”Två faktorer har påverkat oss, den ena är den starkt ökande skuldsättningen i samhället, framförallt i åldrarna 18-29 år, som ökat dramatiskt de senaste åren”, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group. Hon fortsätter, ”den andra faktorn är föräldrars oro för att deras barn ska få ekonomiska problem i vuxen ålder. Detta vill vi göra något åt.”

Pengapeppen är Alektum Groups initiativ för att tydliggöra pengars värde för barn och ungdomar, och ge föräldrar vägledning, peppning och verktyg för att få igång pengapratet där hemma. I vårt näst intill kontantlösa samhälle är pengar en abstrakt företeelse, vilket för många föräldrar skapar en svårighet att förklara, och för barn att förstå, vad pengar egentligen är.

Enligt forskning börjar barns inställning till – och vanor kring – pengar etableras redan vid tidig ålder. Därför är det viktigt att föräldrar på ett naturligt och enkelt sätt pratar om pengar med sina barn i vardagen för att förbereda dem och skapa en stabil grund för framtiden” menar Paulina Gunnardo, beteendevetare med inriktning på barns utveckling. Hon är tillsammans med Magnus Hedberg, Magdalena Kowalczky och Rickard Nordström huvudambassadörer för Pengapeppen.

Som inkassobolag kopplas Alektum Group ofta till överskuldsättning och därmed överkonsumtion, utan att den tillit och affärsmässiga relevans Alektum Group bidrar med synliggörs. Tilliten är en av de avgörande grundpelarna i samhällskontraktet och central för att skapa ekonomisk hållbarhet, både för individer och företag.

Ingen vinner på en obetald skuld, varken den skuldsatte, handeln, vi, eller samhället i stort. Att motverka överskuldsättningen är därför en bärande del av vårt hållbarhetsarbete. Genom våra initiativ Shoppa Lagom och Pengapeppen är vår ambition att möta människor där de är, mitt i deras vardag, med inspiration, verktyg och tips för en balanserad privatekonomi.” påpekar Moa Tyborn.

För att läsa hela artikeln i Dagens Industri, klicka här >