2021-06-07

Ungas skuldsättning ökar drastiskt – föräldrar har svårt att förklara pengars värde för sina barn

Enligt en ny Novusundersökning, utförd på uppdrag av Alektum Group, uppger en av fem föräldrar att de oroar sig för att deras barn ska få ekonomiska problem i vuxen ålder på grund för låg kunskap om privatekonomi och om hur man hanterar pengar.  Något som går i linje med statistik från Finansinspektionen som visar att det är i åldrarna 18-29 år som hushållens konsumtionslån ökat dramatiskt de senaste åren.

Samtidigt visar sig föräldrars oro om barnens framtida ekonomiska problem tydligt i Alektum Groups undersökning. Hela 33 % av föräldrarna till 6-18 åriga barn säger sig ha svårt att förklara pengars värde i ett allt mer kontantlöst samhälle. Pengar kan idag upplevas abstrakt och det kan förklara varför 15% anser att de inte har, eller vet om de har, tillräcklig kunskap för att lära sitt barn om privatekonomi.

Pengar blir, som en följd av vårt swishande och blippande något väldigt abstrakt, svårt för barn att förstå och för föräldrar att förklara. I förlängningen kan det innebära en ökad risk för skuldsättning. Vi möter varje dag personer i en svår ekonomisk situation och har under de senaste åren sett att framför allt konsumtionslånen kryper nedåt i åldrarna. Samtidigt upplever vi att det saknas kunskap och förståelse kring begrepp som tex kreditköp, ränta och avbetalningar. Skall kommande generationer förstå värdet av pengar behöver vi börja prata om ekonomi med våra barn redan i en tidig ålder”, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

Enligt forskning så börjar barns inställning till- och vanor kring pengar etableras redan när barnen är små. Därför är det viktigt att föräldrar på ett naturligt och enkelt sätt pratar om pengar med sina barn i vardagen för att förbereda dem och skapa en stabil grund för framtiden” säger Paulina Gunnardo som är beteendevetare med inriktning på barns utveckling.

Vi ser att många föräldrar i undersökningen tycker det känns klurigt att prata pengar med sina barn, och egentligen behöver vi ju inte gå längre än till oss själva för att förstå utmaningen”, säger Moa Tyborn.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Novus på uppdrag av Alektum Group i mars 2021. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. 1012 antal personer deltog varav 229 hade barn i åldrarna 6-18 år i hushållet.