2022-12-07

Tillsammans för en sundare kreditmarknad – låt oss införa en lånespärr!

Varje dag möter vi människor som har hamnat i en ekonomiskt ansträngd situation. Vi vet att livet händer, och att förutsättningar förändras, men vi vet också att många kämpar med att få sin privatekonomi att gå ihop. Kanske nu mer än någonsin.

Det är därför viktigt för oss på Alektum Group att se människan bakom skulden. Att varje dag hjälpa fler människor leva ett liv de har råd med.

Men det är också viktigt för oss att genom olika aktiviteter belysa den ansträngda situation många människor lever i och försöka påverka och driva förändring där det är möjligt, även utanför vår verksamhet.

Därför har vi tillsammans med Magdalena Kowalczyk – en av våra Pengapeppen ambassadörer och programledare i Lyxfällan, samt Kajsa Nylander – hållbarhetschef på Svenska Spel, tagit fram ett lösningsförslag på hur man genom införandet av en reglerad ”Lånespärr” med enkla medel skulle kunna bidra till en sundare kreditmarknad.

Du hittar artikeln där vi presenterar vårt förslag här.

Låt oss alla tillsammans fortsätta bidra till att människor får balans i sin ekonomi.