2023-12-20

Så vill Alektum Group förhindra ekonomiska problem för nästa generation

Våra barn behöver förstå pengars värde för att kunna konsumera med förnuft som vuxna. Det anser inkassobolaget Alektum Group som ligger bakom initiativet Pengapeppen.

”Vi vill inspirera och hjälpa människor att hitta balans i sin privatekonomi, för sig själva – och inte minst för sina barn”, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

Svenskarnas skulder ökar dramatiskt. Det visar ny statistik från Kronofogden. Inkassobolaget Alektum Groups egen undersökning visar även att var tredje svensk saknar grundläggande privatekonomiska kunskaper.

Som inkassobolag ser vi baksidan av en oroväckande trend med ökad skuldsättning i samhället. Vi vet att många vuxna inte har tillräckliga kunskaper för att hantera sin ekonomi. Dessutom oroar sig många föräldrar för att deras barn ska få ekonomiska problem i vuxen ålder. Det vill vi göra något åt, fortsätter Moa Tyborn.

I vårt näst intill kontantlösa samhälle är pengar en abstrakt företeelse, vilket gör det svårt för föräldrar att förklara, och för barn att förstå, vad pengar egentligen är. Pengapeppen är Alektum Groups initiativ för att ge föräldrar vägledning och verktyg för att få igång pengapratet där hemma, men också en chans för dem att öka sin egen ekonomiska kunskap.

”Sambandet mellan överskuldsättning och låg ekonomisk kunskap är tydligt. Därför är det livsviktigt att vi fortsätter jobba för att föräldrar känner sig trygga och kompetenta nog att ta pengasnacket där hemma. Annars riskerar vi att nästa generation växer upp med ännu större ekonomiska problem”, säger Moa Tyborn.

Enligt forskning börjar barns inställning till och vanor kring pengar att etableras i tidig ålder. Därför är det viktigt att föräldrar på ett naturligt sätt pratar om pengar med sina barn i vardagen för att förbereda dem för vuxenlivet. 

”För att ge våra barn möjlighet till grundläggande ekonomiska kunskaper redan vid en tidig ålder arbetar vi proaktivt för ett samhälle med högre grad av ekonomisk kompetens och läskunnighet”, säger Moa Tyborn.