2021-01-28

Inkassobolaget som vill få dig att Shoppa Lagom

Idag är vi med i SvDs bilaga Hållbara Företag. Du kan läsa hela artikeln nedan.

Ett av Sveriges främsta inkassobolag, Alektum Group, är ett progressivt bolag som arbetar med ett tydligt syfte: att hjälpa skuldsatta människor i besvärliga situationer, samtidigt som de bistår företag i att få betalt. Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group, berättar om bolagets viktiga samhällsroll och om Shoppa Lagom – initiativet de utvecklat för en mer hållbar konsumtion.

– Vi arbetar med andra företags affärer, genom att hjälpa dem få betalt för sina varor och tjänster, samtidigt som vi bidrar till att de bibehåller en god relation till sina kunder, säger kommunikations- och marknadsdirektör Moa Tyborn. I dagligt tal kallas det för inkasso, men det är så mycket mer än det! Vi arbetar med tillit – och den roll tillit har i vårt samhälle. Där spelar vi en viktig roll för att vi alla ska fortsätta känna förtroende för det system vi lever i.

Alektum Group har stor erfarenhet och kunskap om vad en skuld kan betyda, både för den enskilde individen, liksom för företaget som har motsvarande krav.

– Vi är med och upprätthåller betalningsmoralen i samhället. Samtidigt som vi förstår de olika perspektiv, stressfaktorer och behov som finns för båda parter vet vi att bakom varje skuld finns en människa. Därför arbetar vi alltid med individen i fokus och försöker finna den bästa och mest hållbara lösningen för varje person.

Genom effektiva och säkra AI-lösningar, kombinerat med den personliga kontakt och expertis deras handläggare erbjuder, skräddarsyr Alektum Group metoder baserade på varje individs situation och förmåga att betala.

– Vi har en stor kunskap om konsumtions- och betalningsstrukturen i samhället och försöker därför bidra till att minska risken för att människor konsumerar för mer än de har råd med, fortsätter Moa. Vi ser en oroväckande trend där allt fler hamnar i skuldfällan och konsumtionslånen letar sig ned i åldrarna medan skuldbeloppen ökar varje år. Detta vill vi vända, därför arbetar vi genom vårt initiativ Shoppa Lagom med att inspirera och hjälpa människor skapa hållbara konsumtionsmönster och hitta balans i sin privatekonomi.

Som inkassobolag kopplas de ofta till överskuldsättning och därmed överkonsumtion, men den tillit och affärsmässiga relevans Alektum Group bidrar med är en grundpelare i samhällskontraktet, menar Moa.

– För oss är det viktigt att visa på effekterna av överskuldsättningen. Ingen vinner på en obetald skuld, varken den skuldsatta, handeln, vi, eller samhället i stort. Att motverka detta är därför en bärande del av vårt hållbarhetsarbete. Vårt initiativ Shoppa Lagom är ett, om än litet, svar på denna fråga. Vi försöker möta människor där de är, med hemsidan shoppalagom.se som ett gemensamt nav. Här möter vi varje dag konsumenter som själva söker tips, verktyg och inspiration för att på ett enkelt sätt ta kontroll över sin ekonomi.

För att nå fler, och på sikt påverka samhällsstrukturen, arbetar Alektum Group även med andra aktörer i näringslivet.

– Vår ambition är att få fler att aktivt arbeta med social- och ekonomisk hållbarhet utifrån sin egen affär. De första att ställa sig bakom vårt initiativ är Resurs Bank. Tillsammans representerar våra verksamheter en komplett kundresa som ger oss förutsättningar att göra skillnad och nå ut brett med vårt budskap, avslutar Moa.