2020-02-17

Göteborgsposten Uppmärksammar Alektum Group

Att aktivt arbeta för att motverka överskuldsättning och kommunicera kring ansvarsfull shopping kan tyckas motsägelsefullt – särskilt om man är ett inkassobolag. I söndags intervjuade Göteborgsposten Moa Tyborn, Alektum Groups kommunikations- och marknadsdirektör, kring initiativet Shoppa Lagom, privatekonomisk hållbarhet och inkassobolagets roll i samhället. Här följer en sammanfattning av intervjun i Göteborgsposten.

Inkassobolagets roll

Att som inkassobolag välja att belysa och prata om det rådande konsumtionssamhället har lyft på en hel del ögonbryn i branschen, inte minst eftersom inkassobolag ofta har ett mer eller mindre ofördelaktigt rykte.

Jag tror att det är viktigt att inkassobranschen som bransch vågar visa att vi faktiskt är där för att hjälpa människor och företag. Där någonstans är vi som en form av mäklare som får två sidor att mötas och hitta en bra gemensam lösning. Det är lätt att glömma det, att det sitter ett företag på andra sidan som också måste få sin ekonomi att gå ihop.

I det rådande konsumtionssamhället där nästintill allting går att handla på kredit och överskuldsättningen ökar, har vi som inkassobolag en viktig roll att fylla i det nya landskapet. I grund och botten är obetalda skulder inte bra för någon – inte för de skuldsatta, inte för handeln, inte för oss och inte för samhället.

Vi vill upplysa och inspirera till sunda val, det är det lilla bidrag vi kan ge. Vi vill inte lägga en moralisk aspekt i det och begränsa folk att handla. Vi vill ge kontroll över vilka ramar man har så att man kan hålla sig inom dem.

Vi lyfter problematiken genom Shoppa Lagom

Under Almedalsveckan lanserade vi initiativet Shoppa Lagom i syfte att göra just detta – upplysa och inspirera dagens konsumenter till sundare val när det kommer till shopping. Genom enkla medel som så belyser vi ämnet och skapar en större debatt runt överkonsumtion och i slutändan överskuldsättning. Moa kan förstå att det låter lite motsättningsfullt.

”Jag får ofta frågan och jag förstår den. Det är viktigt att komma ihåg att överskuldsättning, att du har så höga skulder att du inte klarar av att betala av dem, är det ingen som tjänar på. Individen hamnar i en jättejobbig situation, företaget får inte sina pengar och samhället tjänar absolut inte på det. För oss blir det bara en kostnad. Det är dåligt för alla parter, i den situationen finns det bara förlorare.