2019-07-03

Etik i Butik – Vad händer när handlaren vet allt om kunden

Intresset var stort kring Alektum Groups seminarium i Almedalen – Etik i Butik: Vad händer när handlaren vet allt om kunden. Framtidens handel, individens integritet, skuldfällor och open banking var några av de frågor som debatterades under ledning av moderator Emanuel Karlsten. Panelen bestod av Anna-Lena Wretman, VD, Swish, Jarno Vanhatapio, Grundare, NA-KD.com och Nelly.com, Emma Hernell, Vice VD, HUI Research, Sanne Lennström, Riksdagsledamot, Civilutskottet, Socialdemokraterna och Mats Augurell, VD, Alektum Group.

 

Vad är PSD2?

I september rullas nya EU direktivet PSD2, Payment Service Directive 2, ut, vilket kommer att ha stor inverkan på framtidens handel. Det ökar konkurrensen på finansmarknaden samtidigt som konsumenträtten stärks. Enkelt sagt innebär det att banker inte längre har monopol på all den data som den har om oss idag. Du som individ får istället kontroll över din egen data. Med hjälp av detta direktiv så kan alltså andra företag få samma förmåner som en bank, dvs. få tillgång till hela din betalningshistorik, dina bankuppgifter och din betalningsförmåga – om du som person vill ge företagen detta.

Hela Riksdagen ställer sig bakom det här direktivet, vilket är ganska ovanligt i Sveriges Riksdag. Marknaden regleras på ett sätt om den inte har gjorts tidigare. Det blir tydligt vilken information som lämnas ut, det blir konkurrens och gynnar teknikutveckling. Man ser att det här skulle kunna vara bra för konsumenterna helt enkelt. ”, säger Sanne Lennström, Riksdagsledamot.

Ett skifte i maktbalansen

Direktivet gör att makten nu flyttas ut till konsumenten och även till handlarna. Det gör att man kan fatta beslut på bra grunder och att det är individen själv som är ansvarig för sin information. Man äger nyckeln till sin data och kan dela med sig av den när man vill, tex. För att få bättre villkor vid ett köp.”, säger Mats Augurell, VD Alektum Group.

Panelen var enig i att allt som minskar friktion i kundupplevelsen är bra. Handlarna måste vara relevanta gentemot sina målgrupper och detta blir ett viktigt hjälpande verktyg. Plattformsföretag som Alibaba och Amazon äger idag hela kedjan och det är ganska troligt att andra plattformar gör likadant. Vart kommer man starta kundresan och vart avslutar man den?

PSD2 bryter också upp bankernas monopol och skiftar maktbalansen till individen istället, vilket är mycket positivt. Företagen får därför jobba mer med kundanpassning, relevans, samt att bygga tillit gentemot sina kunder.

Man kan betrakta de traditionella bankerna, Swish och BankID som infrastrukturen eller rälsen och den är extremt svår att rubba på. Men däremot är det ju spännande om vi kan få nya tåg som kör på den här rälsen och det hoppas vi att det här direktivet ska leda till på sikt.”, säger Emma Hernell, Vice VD, HUI Research. ”Målet är ju att kunden ska känna att det här är en hjälp i min vardag, det gör mitt liv lite enklare.

Hur kommer man märka av det som kund?

Genom att företagen nu kan få en inblick i betalningsförmåga och beteenden på ett helt annat sätt, öppnas möjligheten upp för individanpassade erbjudanden och betalningsalternativ.

”Poängen är att man inte kommer att märka av detta. Friktion gör att vi tappar affärer. Människor vill alltid ta den enklaste vägen. Vi siktar därför på att minska friktionen vid transaktioner så mycket som möjligt.” säger Jarno Vanhatapio, Grundare, NA-KD.com och Nelly.com.

Viktigt att konsumenterna förstår vad de ger samtycke till

Det finns en mängd regleringar redan på plats kring oseriösa aktörer, men som vid varje ny lagstiftning är det viktigt att vara vaksam för att säkerställa att de risker och orosmoln som finns inte realiseras. Den här sortens data är oerhört värdefull och det är därför viktigt att konsumenterna förstår vad det är man ger samtycke till – att det finns en medvetenhet, tydlighet och transparens. Idag scrollar många snabbt förbi det finstilta och godkänner alla avtal som vi erbjuds utan vidare eftertanke och litar sen på att deras information tas om hand på bästa sätt.

I slutändan älskar vi konsumenter icke-friktion, hög relevans och individanpassade lösningar. Det blir därför en hög tröskel att hoppa av, eller tacka nej, om du bygger något som konsumenten älskar. Detta blir en viktig del i utvecklingen nu när PSD2 rullas ut.

 

För att se hela panelsamtalet, klicka här >