2022-06-28

Erik Selin ny delägare i Alektum Group – markerar starten på en ny era

I linje med bolagets strategi och uttalade tillväxtambitioner går Erik Selin in som partner och delägare i Alektum Group.

Erik Selin har, genom ett av honom helägt bolag, investerat i Alektum Group. Han äger nu 20% av bolaget. Familjen Gustavsson, bolagets grundare, äger 80%.

Det är med stor glädje vi välkomnar Erik till Alektum Group. Erik personifierar allt vi har letat efter i en ny partner och kompletterar oss som ägare. Han är en fantastisk entreprenör som kommer bidra till vår expansionsresa med ovärderlig kompetens, ett stort nätverk och en solid finansiell plattform, säger Tommy Gustavsson, representant för Alektum Groups ägare.

”I ett framgångsrikt bolag är människorna och kulturen helt centrala. Engagemanget, kunskapen och attityden hos familjen Gustavsson, och medarbetarna i Alektum Group, har positionerat bolaget som en av de ledande aktörerna på marknaden. Jag är därför väldigt glad över, och ser fram emot möjligheten att få vara med och stärka bolaget ytterligare”, säger Erik Selin.

”Erik har ett långsiktigt perspektiv som är i linje med bolagets vision och skapar möjligheter till fortsatt tillväxt. Tillsammans fortsätter vi nu utveckla bolaget och bidra till ett samhälle där företag kan lita på att få betalt, samtidigt som vi kan hjälpa människor till en balanserad privatekonomi”, säger Peter Sjunnesson, styrelseordförande i Alektum Group.

Accelererad tillväxt

För att ytterligare accelerera tillväxten har ett avtal för en revolverande kreditfacilitet (RCF) på upp till 4,6 miljarder SEK slutits med DNB, Nordea och Swedbank.

”Finansieringen ger oss möjlighet att fortsätta växa, ta marknadsandelar och bygga starka relationer med nya och existerande kunder på alla våra 14 europeiska marknader”, säger Mats Augurell VD för Alektum Group.