2024-06-19

Den ekonomiska baksmällan efter studentfesten

Det var bara dagar sedan de stod på lastbilsflaken, våra studenter, och sjöng för att fira sin frihet och framtid. Men statistiken är tydlig; om bara ett par år kommer många av dem sitta med obetalda fakturor, krossade framtidsdrömmar och ett stigande skuldberg. Siffrorna visar nämligen att närmre 500% fler unga har fått en betalningsanmärkning två år efter att de tagit studenten, jämfört med dagen de gick ut gymnasiet.

Övergången till vuxenlivet innebär nyvunnen självständighet, med jobb eller utbildning, eget boende, men framför allt ansvar för en egen ekonomi. Många unga vuxna saknar dock den ekonomiska kunskap och kompetens som behövs för att hantera sin privatekonomi. Kombinationen av otillräcklig utbildning och socialt tryck att konsumera leder till att många unga vuxna snabbt hamnar i skuld.

”Många formar idag sin identitet genom konsumtion. Särskilt unga, strävar efter att förknippas med status och framgång, en trend vi som inkassobolag ser baksidan av varje dag. Att inte fullt ut förstå konsekvenserna av en konsumtion driven av ”villhöver” odta för pengar man inte har kan leda till ekonomiska problem och att man fastnar i skuldfällan helt i onödan,” säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

Överskuldsättning kan få långtgående konsekvenser. Försämrad kreditvärdighet kan begränsa möjligheten att ta lån, teckna abonnemang och avtal eller helt enkelt få en lägenhet eller ett jobb. Vilket i sin tur kan skapa stor stress, påverka relationer och den övergripande livskvaliteten.

Statistiken visar att unga vuxna riskerar att hamna i ekonomiska svårigheter kort efter att de börjat stå på egna ben, ofta på grund av konsumtionsrelaterade skulder. Enligt forskning finner vi en överrepresentation av överskuldsatta i de socioekonomiskt utsatta områdena”, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson hos Kronofogden.

”Allt för många är idag inte rustade för att hantera sin ekonomi när de kliver ut i vuxenlivet. Att förstå grundläggande ekonomiska koncept som budgetering, räntor och kreditköp är avgörande för att kunna fatta kloka ekonomiska beslut. Men när ekonomiundervisningen i skolan inte är tillräcklig blir det en ekonomisk jämställdhetsfråga där vi ser att många, framför allt från socioekonomisk utsatta områden tidigt hamnar snett,” avslutar Moa Tyborn.

Bland svenska 21-åringar finns det idag 3428 personer som har minst en betalningsanmärkning. Hos de som i år tog studenten, ungdomar födda 2005, var siffran endast 619. En dramatisk ökning på över 463%.

Källor:
Valitive AB, en del av Alektum Group
Kronofogden