2020-07-08

COVID-19 har fått varannan att omvärdera hur de spenderar sina pengar

Livet har för många kraftigt förändrats av COVID-19, och fortsätter att göra det. När avsevärt fler okända faktorer spelar in på våra förväntningar och planer för framtiden, syns det inte minst i hur vi spenderar våra pengar. Att vi har ändrat vårt beteende i detta okända landskap framgick tydligt när vi tog tempen på hur pandemin har påverkar shoppingvanorna.

De flesta tänker annorlunda kring sina shoppingvanor

Vi ställde under juni månad frågan Har COVID-19 gjort att du tänker annorlunda kring dina shoppingvanor?” till besökare på shoppalagom.se. Resultatet visar att pandemin tydligt har påverkar våra shoppingvanor. Av det hundratal som svarande så uppgav 53% att de omvärderat sitt shoppande i samband med den rådande situationen.

”Att vi börjar tänka annorlunda kring hur vi spenderar våra pengar känns helt naturligt. I osäkra tider som dessa är det viktigt att man tar en titt på den långsiktiga ekonomin och försöker prioritera sina utgifter. Därför är det också glädjande att fler än hälften av de som svarat på frågan nu börjar tänka över sin egen ekonomi”, säger Moa Tyborn, kommunikations- och marknadsdirektör på Alektum Group.

Andra shoppar som vanligt

För 35% har pandemin inte har haft någon särskild påverkan när det kommer till deras shoppingvanor. Var tionde person anser sig inte ha påverkats alls, och har inte förändrat sina shoppingvanor.

Moa Tyborn pekar på vikten av att ta det säkra före det osäkra när det kommer till den egna ekonomin; ”Det är tydligt att COVID-19 påverkar oss i olika utsträckning. För vissa har de inneburit stora förändringar av privatekonomin, för andra inte alls. Vi har ju alla olika förutsättningar när det kommer till vår individuella ekonomiska situation. Här gäller det dock att ta det säkra före det osäkra och försöka ta sig en funderare kring sin långsiktiga ekonomi – särskilt under tider som dessa”.

Om Shoppa Lagom

Shoppa Lagom är ett initiativ startat av inkassobolaget Alektum Group. Genom att inspirera, utbilda och engagera människor kring privatekonomisk hållbarhet hoppas vi minska antalet människor som överskuldsätter sig i samhället. För mer information, besök shoppalagom.se