2023-06-15

Allt fler barn lever i skuldsatta hushåll

Antalet barn som växer upp i skuldsatta familjer ökar. Det visar nya siffror från Kronofogden, som uppger att många föräldrar som är i en tuff ekonomisk situation känner skam och tycker att det är svårt att prata om familjens ekonomi med sina barn.

Vår egen undersökning visar att var tredje svensk förälder, oavsett ekonomisk situation, tycker att det är svårt att prata pengar med sina barn. Eftersom sambandet mellan överskuldsättning och låg ekonomisk kunskap är tydligt är det därför livsviktigt att vi fortsätter jobba för att föräldrar känner sig både trygga och kompetenta nog för att ta pengasnacket där hemma. Annars riskerar vi att nästa generation växer upp med än större ekonomiska problem.

pengapeppen.se får både föräldrar och andra vuxna i barns närhet massor med information, tips och verktyg för att kunna prata pengar med sina barn. Så att de växer upp med goda pengavanor och kan fatta sunda ekonomiska beslut.

Källa: Kronofogdens statistik