2022-01-18

Alektum Group har tecknat ytterligare kontrakt med Qliro

Genom det nya avtalet blir Alektum Group ansvarig för all Qliros inkassoverksamhet i Skandinavien. Det nya kontraktet med e-handelsföretaget visar återigen på Alektum Groups kvalitetsposition inom inkasso.

Förtroende för Alektum Groups processer och värdegrund.

Hanteringen av Qliro AB:s inkassoverksamhet i de skandinaviska länderna har genom åren skapat ett starkt förtroende och stor tillit mellan bolagen. Att Alektum Group tillhandahållit lösningar som förbättrat Qliro AB:s kunders likviditet, kassaflöde och inte minst kundnöjdhet har varit viktiga parametrar för det utökade samarbetet.

Det nya avtalet innehåller också en rätt för Alektum Group att kontinuerligt köpa Qliro AB:s skuldportföljer som ”forward flow” efter inkassoperioden.

 ”Betydelsen av kontraktet är inte minst ett starkt bevis på vår ständiga strävan att bli den föredragna inkassopartnern – att leverera kundvärde och tjänster av högsta kvalitet ”, säger Mats Augurell, VD Alektum Group, och fortsätter Under avtalsdiskussionen har det varit tydligt att Qliro upplever att vi arbetar på ett seriöst och respektfullt sätt med de kunder som hamnar hos inkasso. Vi ser människan bakom skulden och söker kontinuerligt hitta pragmatiska lösningar för att lösa problem på bästa sätt”.

Samarbetet mellan Qliro AB och Alektum Group baseras på de gemensamma processer och unika IT system, oberoende av marknad, som Alektum Group har. Vidare är de värderingar Alektum Group står för med ambitionen att ge en individuell hanteringen av varje konsument och deras situation, en viktig faktor för samarbetet.

”Då vi samarbetar med Alektum Group på flera av våra marknader ser vi synergieffekter som är värdefulla samt att de erfarenheter och insikter Alektum Group ser i Qliro AB:s portföljer ger oss värdefull feedback som givit inverkan och effektiviserat vår underwriting, detta förser Qliro med verkligt värde”, säger Malin Hoffmann Portfolio Strategy Manager på Qliro AB.

Om Qliro

Qliro, grundat 2014, är ett ledande fintechföretag på den nordiska marknaden som erbjuder flexibla betalningslösningar för e-handel, gynnsamma insättningskonton och konsument lån. Sedan 2014 har Qliro vuxit snabbt och har idag mer än 3 miljoner nordiska kunder och cirka 200+ anställda från minst 25 olika länder. Qliro har sitt huvudkontor i Stockholm och är ett kreditmarknadsföretag under tillsyn av Finansinspektionen.