2021-08-12

Alektum Group fortsätter sin tillväxtresa – sluter avtal om nytt syndikerat lån för att säkra fortsatt expansion

Alektum Group har slutit avtal med DNB, Hamburg Commercial Bank och Nordea om en revolverande kreditfacilitet (RCF) på 2,1 miljarder SEK. Den treåriga kreditfaciliteten är ett led i det familjeägda inkassobolagets expansionsresa och en möjlighet att ytterligare stärka bolagets position på marknaden.

Det tillförda kapitalet skapar en solid finansiell plattform med utrymme att realisera strategiskt tillväxtfrämjande initiativ tillsammans med nya och existerande kunder, samt möjlighet till ytterligare expansion för ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

Vi ser fram emot samarbetet med dessa tre banker som under processen visat djup förståelse för vår industri. Man har hanterat vår begäran på ett professionellt sätt och samtidigt visat stort förtroende för vårt företag och våra ambitioner för framtiden. RCFn kommer att ge oss betydande och förbättrade finansiella resurser – och en flexibilitet att utveckla vår affär”, säger Mats Augurell, VD för Alektum Group.

Finansieringen kommer att användas både för att refinansiera bolagets befintliga krediter, men främst, för att finansiera ytterligare tillväxt och expansion.

Vi har lärt känna ledningen för Alektum Group som kloka affärsmän med lång erfarenhet. Deras tydliga tillväxtstrategi för företaget och deras professionalism övertygade oss om att bolaget har en betydande utveckling framför sig”, säger Jens Thiele, Head of Project Finance and Corporate, Hamburg Commercial Bank.

Det är väldigt glädjande att vi fått möjligheten att stötta Alektum Group i deras fortsatt tillväxtresa mot att bli den självklara partnern för företag som behöver hjälp inom inkasso och riskhantering. Alektum Groups ambitioner går helt i linje med våra egna, detta i kombination med en mycket professionell organisation gör att vi är övertygade om att de kommer att leverera på sina högt ställda mål framöver”, säger Johan Sjögren, Head of Future & Tech Industries, DNB Sweden.

Arctic Securities har verkat som rådgivare för Alektum Group.

 

För mer information:

Mats Augurell, CEO Alektum Group
mats.augurell@alektumgroup.com, +46 708 79 90 32
Magnus Olofsson, CFO Alektum Group
magnus.olofsson@alektumgroup.com, +46 705 93 41 23