2021-02-01

5 enkla tips – så undviker ni uteblivna betalningar

Allas faktureringsprocesser och rutiner ser annorlunda ut från bolag till bolag och beroende på vilken typ av bransch man verkar i. Att sätta tydliga ramverk och rutiner för sin fakturering kan innebära att ni minskar risken för både sena och uteblivna betalningar – här är 5 enkla tips.

1. Kreditpolicy

En viktig förutsättning för att skapa sig tydliga faktureringsrutiner är att först och främst lägga grundstenarna. Dessa stavas kreditpolicy. En kreditpolicy kan enkelt förklarat beskrivas som riktlinjer för var, när och hur ni väljer att göra affärer med era kunder. Den hjälper till att skapa en samstämmig bild kring alla era olika faktureringsrutiner, vare sig det handlar om kreditupplysningar, fakturor, påminnelser eller inkasso.

2. Kreditkontrollera

Nästa steg är att bestämma sig för att vid varje givet tillfälle kreditkontrollera såväl nya som gamla kunder. Genom att göra detta minimerar ni risken för dåliga affärer och kan exempelvis begära att få betalt i förskott om kunden i fråga har en mindre bra kreditvärdighet. I grund och botten handlar det ju trots allt om att minimera era risker i så stor mån som möjligt, utan att för den delen vara för snäv i ert beslutsfattande.

3. Fakturera omgående

Det här tipset kanske är självskrivet och något som ni tar för givet: Fakturera enligt de bestämmelser som framgår i avtalet mellan dig och kunden. Alltså, så fort avtalet tillåter. Att vänta skapar bara onödigt långa ledtider och kan i slutändan hämma er likviditet.

4. Påminnelse

I många fall kan det krävas en påminnelsefaktura för att få in sin betalning. Vid dessa tillfällen föreslår vi att ni enbart skickar en påminnelse – genom att skicka flera stycken så ger ni kunden onödiga kreditdagar.

5. Inkasso

När det har blivit dags att skicka ärendet vidare till ett inkassobolag så gäller det att utgå från den kreditpolicy som ni skapat, enligt punkt ett i listan. En tumregel att utgå från är att inte skicka det senare än 10-14 dagar efter det att påminnelsen gått ut till kunden i fråga.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er att få in sena betalningar på ett skonsamt och effektivt sätt? Kontakta gärna oss så berättar vi mer!