2021-09-30

3 tips för en skonsam kundrelation

I den här artikeln tänkte vi ta en titt på 3 faktorer som ert företag med fördel kan ha i åtanke för att få in betalningar. Allt för att i slutändan värna om kundrelationen och att bägge parter blir nöjda med processen. Aspekter som kan vara särskilt viktiga att ta hänsyn till i kölvattnet av pandemin, en period då många hamnat i ekonomiska svårigheter.

1. Var öppen för diskussion – låt kunden komma med en plan

I dessa tider är det viktigare än någonsin att ha kontinuerlig kommunikation med sina kunder och vara lite extra generös. Tillsammans kan ni hitta ett tillvägagångssätt som passar båda parter – möjligtvis i form av att flytta fram betalningen något, om möjligheten finns. Det är ett agerande som du kommer att få igen i kundlojalitet.

2. Betalningsplan

Genom en betalningsplan så gör du det både enklare för kunden att göra rätt för sig, samtidigt som att du försäkrar dig om att du får betalt. Här gäller det däremot att vara tydlig och kommunicera eventuella påföljder som kan inträffa om betalningsplanen inte efterföljs. I slutändan vill du trots allt inte vara den som prioriteras sist i rangordningen.

3. Be om hjälp

Ibland kan det vara läge att inse sig besegrad och be om hjälp från en beprövad aktör – särskilt ifall du märker att betalningar trots allt uteblir. Här gäller det att ta hjälp tidigare snarare än senare och starta upp en ordentlig inkassoprocess som möjliggör att betalningarna kommer in på ett skonsamt och effektivt sätt.

Genom att följa dessa tips så gör du det enklare för ditt företag att få betalt och därmed inte hämma likviditeten. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med sena och uteblivna betalningar? Kontakta gärna oss!