Fastighetsinkasso

Vem bär ansvaret vid brandskada i hyreslägenhet

Det är inte alltid helt klart vem som bär ansvaret när det brinner i en hyreslägenhet. Ska hyresvärden stå för skadan? Eller kan hyresvärden hålla hyresgästen ansvarig för skadan? Hyresgästens ansvar för lägenheten Av 12…

Läs mer

Utmätning av bostadsrätt

Om man har en fordran mot någon annan kallas man borgenär och om man är skyldig någon pengar kallas man gäldenär. För att Kronofogden ska kunna genomföra en utmätning måste någon typ av exekutionstitel finnas, vilket exempelvis kan vara en dom från en domstol eller…

Läs mer

Så hanterar du uppsägning av hyresgäst – Hyresvärdens juridiska rättigheter och skyldigheter

Att säga upp en hyresgäst är något som ofta är både komplicerat och tidsödande. Möjligheterna styrs i hög grad av…

Läs mer